On Sale At floatingcastlefestival.com!

Pegasos


TITIA 2 SILVER DENARIUS_______Roman Republic_______PEGASOS & BACCHUS

$35.00


Ancient Corinth Stater (400 BC) Pegasos flying Helmeted head of Athena left 22mm

$266.66


CORINTHIA, CORINTH. AE 14. CIRCA 4th CENTURY BC. PEGASOS/TRIDENT HEAD.

$39.00


Corinth AR Stater 400-375 BC Curled Wing Pegasos / Athena, Herakles symbol

$525.00


AKARNANIA, ANAKTORION AR Stater, circa 320-280 BC. Pegasos flying / Athena head

$315.00


Corinth Very Rare AE 21  34-31 BC Aphrodite Head / Pegasos

$250.00


Epeiros, Ambrakia AR Stater. Circa 404-360 BC. Pegasos flying right / Athena

$500.00


Sicily, Syracuse Timoleon AE17 344-317 BC Persephone/Pegasos forepart ++details!

$99.95


Kephaloldion , Sicily , ae15 rare Pegasos reverse #425

$126.00


Ancient Greece 344-317 BC SICILY SYRACUSE TIMOLEON DEMOCRACY APOLLO PEGASOS

$39.99


MYSIA, LAMPSACUS. AE 16, CIRCA 4TH. CENTURY BC. JANIFORM/PEGASOS. RAR

$195.00


MYSIA, LAMPSAKOS. AE 12, C. 4TH-3RD CENTURY BC. ZEUS/PEGASOS. RARE. DARK PATINA.

$149.00


Ancient Greece 85-65 BC PONTOS AMISOS MITHRADATES VI EUPATOR PERSEUS PEGASOS AE

$39.99


FORVM VF Lampsakos Mysia Satrap Orontas AE10 362 BC Zeus / Pegasos

$138.00


FORVM Very Rare! Pontic Kingdom Mithradates VI Chabakta Mint Perseus / Pegasos

$144.00


ATHENA Helmeted PEGASOS Early Corinthian Stater Ancient Coin in Pendant 14K Gold

$895.00


Gallienus. AD 253-268. Antoninianus, Zoo series, Pegasos

$55.00


Greece Greek Italy Italia Corinth Bruttium Medma Pegasos Athena Stater Coin Gift

$19.99


AR Pegasos Stater. Corinthia, Corinth, c.405-345 BC.

$330.50


Pegasos AR stater Corinthia, Corinth, c. 405-345 BC. (8.33g).

$594.90


Pegasos AR Stater CORINTHIA, Corinth. About 375-300 BC.

$594.90


Pegasos AE Stater CORINTHE, 386-307 BC J.-C. D

$462.70


Corinthia, APHRODITE Corinth AR Drachm. Circa 350-300 BC. Pegasos flying r.

$90.00


Greece Akarnania Argos. Amphilochikon . Ambracion gulf . Pegasos / Athena

$126.65


350-300 BC silver Pegasos Corinthi Ilyria Ancient.

$119.00


Pantikapaion Bosporos Pan Satyr Pegasos Pegasus ПАN Tauric Chersonesos NICE COIN

$115.00


MYSIA, Lampsakos 190-85 BC. Æ about 13mm. Pegasos Ancient Bronze Greek coin.

$59.99


AKARNANIA Anaktorion Apollo Pegasos BCD NICE COIN

$240.00


Pantikapaion Bosporos Pan Satyr Pegasos Pegasus ПАN AE17 NICE COIN

$60.00


Pantikapaion Bosporos Pan Satyr Pegasos Pegasus AE Tauric Chersonesos NICE COIN

$75.00


Mithradates VI Eupator Pontos Tetradrachm Pegasos Pergamon Great Style NICE COIN

$5,900.00